default_mobilelogo

Lietotāju novērtējums: 5 / 5

Zvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīva
 

 

 

Šodien Ministru kabineta komitejas sēdē lems par Izglītības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu “Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi“. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pauž atbalstu izstrādātajam projektam un iestājas par caurspīdīgāku un godīgāku pedagogu atalgojuma modeli.

Modeļa ieviešanas rezultātā izglītības sistēmā ienāks jaunie pedagogi, palielināsies konkurence skolotāju starpā, kas ilgtermiņā uzlabos skolotāju darba kvalitāti. Izglītības pieejamība pamatskolas līmenī tiks nodrošināta visiem bērniem neatkarīgi no dzīvesvietas, taču vidējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija ļaus celt vidējās izglītības kvalitāti, ļaujot gan piesaistīt un nodrošināt ar darbu dabas zinību un eksakto priekšmetu pedagogus, gan uzturēt skolu materiāli tehnisko bāzi (dabaszinātņu kabinetus) visā Latvijā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju sagatavotība un motivētība lielā mērā nosaka to, cik laba ir izglītības kvalitāte. Ar jauno modeli tiek iezīmēts skaidrs virziens ieviest nepārprotamus kritērijus, pēc kuriem jebkurš skolotājs zina, ka apmaksāts tiks viss viņa darbs un algu aprēķinos netiks izmantoti desmitiem dažādu grūti izprotamu kritēriju. Jaunais pedagogu darba samaksas modelis ir būtisks solis, īstenojot vienu no svarīgākajām strukturālajām reformām izglītības sistēmā.”

Šobrīd starptautiskie pētījumi (piem., OECD pētījums PISA) rāda, ka Latvijā ilgstoši ir viduvēji rādītāji matemātikas, lasītprasmes un dabaszinātņu prasmju vērtējumā un arvien palielinās atšķirība starp skolēnu sniegumu pilsētu un lauku skolās. Skolēnu skaits, kas uzrāda labāko sniegumu, procentuāli ir daudz mazāks nekā citās Eiropas valstīs. Latvijai kā mazai valstij ir pienākums sakārtot savu izglītības sistēmu tā, lai varētu konkurēt starptautiskā līmenī un lai maksimāli izmantotu jauniešu potenciālu arī no lauku reģioniem un novadiem.

2015. gada 10.augustā

Pārpublicēts no LDDK interneta vietnes

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments

Lejupielādēt   

Komentēt