default_mobilelogo

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

 

 

 

Pēc OECD datiem mūsu valsts izglītības iestādēs nodarbināto darba samaksa ir zemākā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tuvākajos gados darba samaksas apjomu ir jāpalielina, sasniedzot vidējo Eiropas Savienības valstīs izglītības nozarē strādājošo pedagogu darba samaksas līmeni. 

Mūsu valsts izglītības sistēmā tiek izmantots sarežģīts un reizē necaurspīdīgs darba samaksas veidošanas mehānisms. Ja kādam no izglītības iestādē strādājošiem pedagogiem vai mācībspēkiem uzdotu jautājumu: ”No kā veidojas tava darba samaksa?” Paradoksāli, bet tikai retais spētu pietiekami precīzi atbildēt uz šo jautājumu. 

Ir jāpārstrādā esošā darba samaksas kārtība fundamentāli, nevis cenšoties uzlabot esošo, lai darba samaksas veidošanās mehānismam būtu saprotams ikvienam izglītības nozarē nodarbinātajam skolotājam un mācībspēkam. 

Jau daudzus gadus izglītības iestādēs strādājošie skolotāji un mācībspēki novēloti saņem informāciju par darba samaksas apmēru uzsākot darbu kārtējā mācību gadā. LR Darba likuma 62.panta 4.daļā ir noteikts, ka darbinieks par izmaiņām esošajā darba samaksas sistēmā ir jāinformē vismaz vienu mēnesi iepriekš. Mūsu valsts izglītības sistēmā strādājošie skolotāji un mācībspēki savu darba samaksu uzzina divas nedēļas līdz pat vienu mēnesi pēc darba uzsākšanas. Šāda situācija nav pieļaujama, jo tiek rupji pārkāptas skolotāju un mācībspēku tiesības, kas ir noteiktas LR Darba likumā. 

Lai novērstu iepriekš minēto problēmu, ir nepieciešams mainīt valsts finansējuma piešķiršanas mehānismu un kārtību izglītības iestādēm, tai skaitā, pārskatīt finansēšanas mehānismu “nauda seko skolēnam” atbilstību sabiedrības interesēm.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments

Lejupielādēt   

Komentēt