Lietotāju novērtējums: 5 / 5

Zvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīva
 

   Šis ir vispārējās ekonomikas studiju kurss, kurš sevī ietver gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas tematiskās sadaļas.

Detalizētu informāciju par studiju kursa saturu var gūt iepazīstoties ar studiju kursa programmu:

1. Studiju programma IET103 skatīt

2. Studiju programma IET105 skatīt

   Sekmīgai studiju kursa apguvei ir nepieciešams:

1. Izpildīt visus praktiskos, patstāvīgos un robežpārbaudes darbus.

2. Nokārtot gala pārbaudījumu - eksāmenu / ieskaiti skatīt

Pārējā informācija, kas varētu būt nepieciešama apgūstot šo studiju kursu ir ietverta izdalaes materiālā. šeit 

 

!!! Novēlu veiksmi studiju kursa apguvē

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Powered by Komento