Šajā lekcijā ir paredzēts sniegt vispārēju informāciju un dot ieskatu ar nozari saistītajos problēmjautājumos.

Izdales materiāls ir pieejams šeit

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Powered by Komento