default_mobilelogo

Studiju projekta izstrādes metodiskie noteikumi PDF versijā (bez pielikumiem) ir pieejami šeit

Studiju projekta izstrādes metodiskie noteikumi Word versijā ir pieejami šeit

Atcerieties - Izstrādājot studiju projektu ļoti uzmanīgi sekojiet līdzi metodiskajos noteikumos minētajām nostādnēm.

Tas rezultātā atvieglos un samazinās gan Jūsu, gan manu kā pasniedzēja darbu.

 

 

Komentārs (187) Hits: 15334

Lejupielādēt   

Komentēt