default_mobilelogo

  Gala pārbaudījums studiju kursā tiek organizēts klasiskā formā, proti, studenti atbildes sniedz uz biļetē uzdotiem jautājumiem, kuras brīvi izvēlas.

Katrā no biļetēm ir ietverti trīs jautājumi:

  • Teorētiskais jautājums: kāds no jautājumiem, kas ietverts eksāmenu jautājumu lapā (skat. turpmāk)
  • Uzdevums: kāds matemātiski vai grafiski risināms uzdevums saistībā ar uzņēmējdarbības plānošanas tematiku. Pārsvarā gadījumos līdzīgi uzdevumi tiek risināti praktiskajos darbos.
  • Gadījuma situācijas analīze: šajā jautājumu daļā ir piedāvāta kāda problēmsituācija saistībā ar uzņēmumu saimniecisko darbību, tās organizēšanu. Sniedzot atbildi, studentam ir jāspēj saskatīt teorētiskās nostādnes, uz kurām balstoties var rast risinājumu konkrētajam gadījumam.

   Gala vērtējums studiju kursā veidojas:

  • Vērtējumi praktiskajos, patstāvīgajos un robežpārbaudes darbos - 50%
  • Vērtējums eksāmenā - 50%

Atcerieties - līdz eksāmenam ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem praktiskajiem, patstāvīgajiem un robežpārbaudes darbiem.

   Eksāmena / ieskaites rezultāti tiek paziņoti trīs darba dienu laikā pēc pārbaudījuma. Vērtējumi tiek ievadīti Ortus'ā, vai arī iegūtais vērtējums tiek paziņots individuāli, studentam rakstot eksāmena vadītājam uz darba e-pastu.

 

Eksāmena jautājumi skatīt 

  Eksāmena jautājumi, kas šeit ir pieejami ir orientējošie, proti, to formulējums un sadalījums var mainīties eksāmena biļetēs.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments

Lejupielādēt   

Komentēt